Yrittäjyys

Kestavä hyvinvointi syntyy työstä.

Pk -yritykset ovat luoneet valtaosan Helsingin uusista työpaikoista viimeisten vuosien aikana  ja korkeakouluopiskelijoista 40% pitää yrittäjyyttä realistisena vaihtoehtona urallaan. Siksi  hyvät yrittämisen edellytykset ja positiivisen yritysilmapiirin ylläpitäminen  on tärkeää.

Helsingissä
                Yritystoimintaa ei saa hankaloittaa monimutkaisella byrokratialla. Ns. yhden luukun
                palveluperiaatetta on kehitettävä.

                Pienet yritykset on otettava paremmin huomioon palvelustrategiassa. 
                Kilpailutuksia on pilkottava pienempiin osiin silloin kun se on mahdollista.

                Kivijalkayritysten ja erikoisliikkeiden toimintaa on turvattava.
             
               Oppisopimuskoulutusta ja työharjoittelua on tuettava myös yrittäjän näkökulma 
               huomioiden. Ammattioppiminen työssä on erityisalojen valttikortti
               

Yrittäminen on elämänasenne. Annetaan meidän yrittää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti