Syrjäytyminen

Älä puutu!
          Voinko puuttua?
                        Pitää puuttua  -  ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Syrjäytymisen ehkäisy on kaikkien osapuolten kannalta parempi vaihtoehto kuin hoitaminen jälkikäteen.

Pidetään huolta että Helsingissä
Alle kouluikäisten
                             Neuvolatoiminta pelaa ja tuetaan vanhemmuutta.
                                        - Tarjotaan perheille kotiapupalveluja.
                             Leikkipuistotoiminta säilytetään korkeatasoisena.
                                      - Ne ovat monen lapsiperheen tärkeä sosiaalinen tukiverkko.
                           
                                 
 Oppivelvollisuusikäisille
                              Lisätään resursseja kouluterveydenhoitoon. 
                              Huolehditaan lähiliikuntapaikoista ja nuorisotyöstä    
                                    -Edistetään eri kerho- ja harrastustoiminnan alueellista 
                                    yhteistyötä seurojen, yhdistysten ja koulujen kanssa. 

Opiskeluikäisille
                               Kehitetään, laajennetaan ja vakiinnutetaan työpajatoimintaa sekä 
                               etsivää nuorisotyötä.
 Lisäksi
                               Tuetaan moniammatillisen ehkäisevän toiminnan vahvistamista     
                               hallintobyrokratiaa keventämällä. 
                                  -Sosiaalipalveluiden saatavuus on oltava nopeaa ja tehokasta.                    

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti