Luonto ja Itämeri


Luonto ja Itämeri ovat minulle tärkeitä. Ne ovat myös Helsingin valtteja - vielä.
Väheksymättä kaupunkipuistoja, luonnontilaisten lähivirkistysalueiden arvo ja käyttöaste on korkea.
Satsaaminen luontoon on satsaus tulevaisuuteen monella tapaa sekä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta että esteettisestä näkökulmasta katsottuna.

Siksi Helsingissä
* Pitää  hyödyntää alueiden luonnonympäristöä suunnitelemalla kestäviä lähtökohtia niiden käytölle.

*Itä-Helsingissä tulee miettiä meren ja Sipoonkorven hyödyntämistä keskuspuiston tapaan jolloin ne yhdessä mahdollistavat monipuoliset liikuntamahdollisuudet tasapuolisesti kaikille kaupunkilaisille kävellen tai julkisilla liikennevälineillä.

*Kaikkia rantoja ja joka Kivinokkaa ei pidä rakentaa. Niitä tulee säilyttää ja kehittää suunnittelemalla uusia käyttömahdollisuuksia monipuolisen harrastus-, ulkoilu- ja kulttuuritarjonnan kautta.

On selvää, että väestön kasvaessa javäestörakenteen muuttuessa kaupungin tulee tarjota monimuotoista asumista ja rakentamista asukkaiden tarpeet huomioiden. Säilyttäkäämme kuitenkin Helsinki kaupunkina, jossa myös luonto ja liikkumismahdollisuudet ovat kaikkien ulottuvilla. Monimuotoisuus on nähtävä vetovoimatekijänä.

Ps. En kannata korkeaa rakentamista kantakaupunkiin, enkä Telakkarantaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti