KIITOS

kaikille äänestäjille ja blogia lukeneille.

Haasteita ja mielipiteitä riittää. Samassa osoitteessa hiukka erilaisella konseptilla ja ulkoasulla.
( Sivuston suunnittelu alkaa n-y-t.)
Ollaan kuulolla...


Viimeistä viedään

Lyhyesti yksi asia vielä:
Lähiliikunta- ja urheilupaikkojen  merkitys lapsille ja nuorille.
Liikunnalla on suuri rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä syrjäytymisen ehkäisyssä.
Tämän hetkisten arvioiden mukaan noin joka kolmas lapsi tai nuori ei liiku terveytensä kannalta riittävästi.
Siksi Liikuntapalveluiden saatavuuteen ja paikkojen ylläpitoon on kiinnitettävä huomiota.
Ja katsottava kelloa!
Lasten harrastevuorot on pystyttävä sijoittamaan niin etteivät ne lopu iltaisin kohtuuttoman myöhään.

Liikkuminen, ja lukeminen, kannattaa aina!
( Samoin äänestäminen)

Ps. Ei nämä työt vaalipäivään lopu.

Äänestys alkoi

Ennakkoäänestys 17.-23.10. ja varsinainen vaalipäivä 28.10.

Kiirettä on pitänyt, mutta jokainen päivä on ollut hieno ja erilainen.
Olen tavannut paljon ihmisiä, käynyt monia hyviä ja opettavaisia keskusteluja,
saanut tietoa kaupunkiin liittyvistä arjen asioista.
Kiitos teille, jotka pysähdytte juttelemaan. Sivuiltani löydät missä päivittäin liikun. 

Tsemppi päällä!


                                                                                                     - Saa äänestää. 

Kyllä koulu hoitaa

Mitä useampaa tiedotusvälinettä olen viime päivinä seurannut tai mitä enemmän olen asiantuntija-/työryhmien lausuntoja lukenut, sitä vahvemmin olen sitä mieltä, että tänä päivänä on satsattava juuri koulutukseen ja opetustyöhön. Lisäksi  nyt on oikea aika käydä vakavaa keskustelua opetuksen nykytilasta koko valtakunnan tasolla.

Lue Sunnuntain 14.10. Hesarin artikkeli  "Kyllä koulu hoitaa" .  Ja tuorein uutinen http://www.hs.fi/kotimaa/Tytt%C3%B6+uhkaili+koulutovereitaan+puukolla+Keravalla/a1305607325475
Siinäpä mietittävää meille kaikille.

Alla Olli Luukkaisen videokommentti "Opetuksen ja koulutuksen  laatua on kehitettävä".


Autetaan koulua auttamaan!

Mitä välii? -Koulutuksella on aina väliä!


Aamulla 3.10. Hesari auki, kuppi kahvia ja siellä se oli vieraskynässä; ”Syrjäytymistä voitaisiin torjua räätälöimällä nuorille uudenlaisia työn ja koulutuksen yhdistelmiä.” YES!
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Ty%C3%B6+otettava+tavoitteeksi+tutkinnon+sijaan/a1349147313043
Sujuvasti ja monipuolisesti kirjoitettu juttu jäi pyörimään mieleeni ja nyt kun nyt illalla pääsin kotiin innostuin pohtimaan kirjoitukseen läheisesti liittyviä näkökohtia.

Faktaa:
Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita TE-toimistoissa oli joulukuussa 2011 noin 54 900. Heistä noin 17 000 on pelkän perusasteen varassa ja noin 32 000:lla on ammatillisesti suuntautunut tutkinto ja noin 5300:lla ylioppilastutkinto.  Kaikkiaan  20–29 -vuotiaita pelkän perusasteen varassa olevia nuoria on noin 110 000; heistä miehiä on 70 000. Kaikkein haastavin kohderyhmä ovat ne nuoret, jotka eivät ole minkään aktiivisen toiminnan piirissä, eivätkä hakeudu työttömäksi työnhakijaksi.                                      

Miksi näin pääsi käymään? Miksi koulutus ei tavoita nuoriamme? Koulutuksen kun tiedetään olevan tehokkain tapa ehkäistä syrjäytymistä. ( Pelkkä peruskoulutus, työllisyysaste miehet noin 60% ja naiset 40%. Ammattikoulutus , työllisyysaste yli 80%)                                                                                                                                                                                    
Syitä on monia. Meillä täällä Helsingissä kaikille peruskoulunsa päättäneille ei riitä toisen asteen jatko-opiskelupaikkaa, kaikkialla  koulutus ei tavoita kaikkia tai opiskelutaidot ja motivaatio on totaalisen hukassa.

 Hallitus on päättänyt koulutustakuusta  koskien niitä nuoria, jotka saman vuoden aikana päättävät perusopetuksen. Takuu toteutetaan luomalla kaikille perusasteen päättäville tosiasialliset mahdollisuudet siirtyä välittömästi jatkokoulutukseen osana hakumenettelyn  normaalivalintoja. On ensiarvoisen tärkeää, että nuoret pääsevät mahdollisimman nopeasti perusasteen päätettyään jatkokoulutukseen, sillä tutkimusten mukaan mitä kauemmin siirtyminen ammatilliseen koulutukseen kestää, sitä vaikeampaa opintojen aloittaminen on. Koulutustakuu toteutetaan osana yhteiskuntatakuuta vuoden 2013 alusta. Mutta entä motivaatio?

          Niinpä.  Mitä välii???  Ketä kiinnostaa?   Onks´ pakko?   Tää on niin perseestä!
      Kevennyksenä  samaan fraasisanastoon  jo aikoinaan työssään törmännyt Santra Saukko:                    http://opettajatv.yle.fi/blogi/santrasaukko/emma-tieda-ihan-sama-mita-valii

Vieraskynä  tarjoaa   konkreettisia  ehdotuksia siitä,  mitä voisimme tehdä tilanteen parantamiseksi juuri koulupudokkaiden kohdalla. Heillä on usein kokonaisvaltaisempia elämänhallinnan vaikeuksia eikä perinteinen toisen asteen koulutus  pysty niihin vastaamaan.
”Syrjäytymisen ehkäisemiseksi ammatillisessa koulutuksessa olisi ajateltava tutkintotavoitteiden sijaan työllisyystavoitteita.”
Esimerkkeinä kirjoitus nostaa esiin työammattikoulutuksen, jossa tähdätään työllistymiseen tutkinnon osia suorittamalla ja työpajassa aloitettavan opinnollistamisen. Tavoitteena siinä on että työpajalla suorittettuja tutkinnon osia voitaisiin hyödyntää ammatilliseen koulutukseen siirryttyessä
Kiitos Markku  Aunola ja Petteri  Ora. Kirjoituksenne käsittelee  juuri niitä asioita, joista olen työssäni  ja  toimissani  yrittänyt saada eteenpäin.

Meillä on jo kokemusta työpajatoiminnasta, joissa matalan kynnyksen, henkilökohtaisen ohjauksen ja tekemällä oppimisen kautta on saatu  aikaan hyviä tuloksia.  Yhteistyön kehittäminen ammattioppilaitosten kanssa mahdollistaa yhä useamman nuoren pääsyn suunnitelmallisen opin pariin.  Kun vielä pajapalveluja vahvistetaan starttivalmennuksella,  etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten ohjaaminen kohdennettuun  palveluun nopeutuu.

Näillä mennään. Luotan myös peruskoulun kasvatukselliseen voimaan mikäli sille taataan riittävästi resursseja opetustehtävän lisäksi  oppilaiden kohtaamiseen. Huomioon tulee ottaa   koulutuksen tukipalveluiden, ennen kaikkea oppilashuollon ja oppilaanohjauksen  riittävä määrä. Koska koululaitos on ainoa instituutio joka kohtaa 9 vuotta melkein jokaisen  lapsen, on sen merkitys valtava ja siihen panostetut investoinnit maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin tulevina vuosina
Myrskylän selvityksen mukainen arvio on, että  40 000 syrjäytynyttä nuorta maksaa yhteiskunnalle noin 300 miljoonaa euroa vuodessa.

Yhtenä osana Nuorten yhteiskuntatakuu –työryhmän työtä teetettiin Allianssin johdolla  ”Nuorten ääni kuuluviin” –verkkokysely  ajanjaksolla 19.10.-7.11.2011 johon  vastasi 6 336 nuorta. Kyselyssä selvitettiin erityisesti nuorten saamaa ja tarvitsemaa tukea koulutus- ja työelämäsiirtymissä. Vastausten perusteella nuoret kokevat jäävänsä yksin valintojensa kanssa. Nivelvaiheisiin liittyvät opiskelijoiden tarpeet ovat vain kasvaneet. Siirryttäessä peruskoulusta toisen asteen opintoihin korostuu opinto-ohjaajien yhteistyö peruskoulujen opinto-ohjauksen kanssa ja ohjaava ote  uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa.
Muistakaamme, kaveria ei jätetä.

Nyt, koulutus kohdalleen. 

                                                                                                   - Saa äänestää

" Yritä edes"


Kun luin eilen Hesarista ( HS 26.9.) juttua ”Kastanjakuninkaasta” tuli mieleen tuttavani  Helsingin työväenopiston kurssilta. Jo monen vuoden ajan Naisten messuilla käsitöitään myyneenä ja nykyiseen työelämäänsä kyllästyneenä hän ajatteli ottaa uuden suunnan – ryhtyä yrittäjäksi.

Ideana oli perustaa käsitöitä ja kirjakahvilaa yhdistelevä leppoisa "olohuone".
Ajatus eteni liiketoimintasuunnitelmavaiheeseen (oho, mikä yhdyssana).
Tehtiin rahoitus-, kannattavuus-, ja myyntilaskelmia. Yritys ei olisi kultakaivos.
Rahallisesti köyhempi mutta henkisesti rikkaampia vaihtoehto kuin nykyinen ansiotyö.
Monta kertaa kädet savessa hän puntaroi asiaa.

Minä, suomalaista käsityötä ja kahvilakulttuuria rakastavana innostin; "Yritä edes!"
Onneksi yrittänyttä ei laiteta sillä alkutaipaleella sitä yrittämistä riittikin.
Lippua, lappua, luukkua. Byrokratian rattaissa pyörimistä. Askel eteen kaksi taakse päin.
Ei tippunut tästäkään casesta pisteitä Helsingin kaupungille. Miten kävi?

No, tällä hetkellä hän on yrittäjä. Tosin ei ihan siellä missä alun perin ajatteli.

" Minä vain halusin Helsingistä mukavamman paikan", Hartmann Abendstein-

                                                                                                                         - Saa äänestää

Kenen syy

jos vanhukset voivat huonosti?

Meidän kaikkien.
1. Yhteiskunnan tulee huolehtia vanhenevasta väestöstään heille yksilöidysti parhaalla mahdollisella tavalla. 
2.Kaupungissa pitää olla riittävästi lähipalveluja, jotka ovat vanhusten saavutettavissa.
Eivät kaikki halua lähteä saati pääse  kauppakeskuksiin, keskustakirjastoon, liikuntaharrastuksiin tai virkistystoimintaan kauas kotikulmilta. Vanhuksille on samoin kuin pienille lapsille tärkeää tuttu, turvallinen ja saavutettavissa oleva elinympäristö. Elämän alussa ja lopussa piirit kun ovat aika pienet.
3.Lisäksi vanhusten yksinjäämisessä meidän omat toimintatapamme kaipaavat päivitystä.
Koska viimeksi kävit tapaamassa vanhempiasi tai soitit ( et asian vuoksi) kysyäksesi vaan mitä kuuluu?

Asia tuli mieleen kun katselin tänään Vuosaaren Mosaiikkitorilla puolukkakauppiasta ja tuumin pitäisikö soittaa äidille. En kysyäkseni mitä kuuluu vaan olisiko kenties puolukoita minullekin poimittuna...
                                  Terveisiä äidille Keski-Suomeen!

Onneksi äiti on hyväkuntoinen, sosiaalisesti virkeä ja hoitaa mielenterveyttään sekä kuntoaan lähimetsässä.
Ja isotäti, kohta 98 vuotta, on pärjännyt omassa asunnossaan kotihoidon ja sukulaisten tukemana. 
Samaan porukkaan tähtään minäkin. Olisiko geenit kohdallaan?
                                         
 Lopuksi:

Muistatko vielä viime vuoden  markkinointiviestinnän toimistojen ja Hesarin yleisöäänestyksen voittaneen mainoksen " Kadonnut Tytär" ?

- Nähty viimeksi palavereissa, aamuruuhkassa,
lasten harrastuksissa, oravanpyörässä.
Löydettäessä pyydetään olemaan yhteydessä äitiinsä....


                                                                    - Saa äänestää

... Ja soittaa!

”Jotta kukaan ei jäisi syrjään”

 - ”Kaveria ei jätetä !”

Näillä teemoilla terveisiä tämän vuoden THL:n Kouluterveyspäiviltä  18.-19.9.  ja Vanhalta Innostu oppimaan  -päivältä 19.9.

Aikamoinen pläjäys asiaa pariin päivään mahtuikin. Vieläkin ajatukset sinkoilevat suuntaan jos toiseen.             Esille tuli sekä tutkimustietoa että näkökulmia niin nuorilta kuin nuorten kanssa työskenteleviltä.
Kuka on syrjäytynyt tai kuka kokee olevansa syrjäytynyt ? Onko siinä  kyse  lapsen/nuoren elinolosuhteista tai elämäntilanteista vai laajemmin yhteiskunnan olosuhteista.  Kenen tehtävänä on ottaa koppi  tai pistää palaset paikoilleen. Asiassa  kun on monta liikkuvaa palasta. Ei ole yhtä tekijää, jolla voitaisiin ennustaa syrjäytymistä eikä ole yhtä syrjäytyneiden ryhmää vaan joukko ulkopuolelle jääneitä yksilöitä. Kaikki koulunsa keskeyttäneet  eivät ole koulupudokkaita vaan löytävät paikkansa jostain muualta. Sosioekonominen perimä  ei siirry geeneissä eikä köyhyyskään ole syy vaan seuraus jostakin.
Pysy nyt tässä kärryillä. Putositko?

Lue Kouluterveyspäivillä olleiden esitysten ja luentojen tiivistelmäkirja.  Se löytyy osoitteesta
                                                                  www.thl.fi/kasvunkumppanit     
                   
Niin ja siitä syrjäytymisen ehkäisystä, puuttumisesta, josta   Pirkko Lahti käytti osuvasti termiä ”varhainen välittäminen”.  Ehkä tässä pileekin sama ilmiö kuin kiivaassa keskustelussa Niinistön kampanjan puolesta ja vastaan. Eli millä termillä puhutaan ja mistä näkövinkkelistä asiaa katsellaan.

Varmaa on se, että me tarvitsemme sekä yhteiskuntana että sen jäseninä TAHTOA, ASENNETTA  JA TOIMINTAA.  Meidän jokaisen on välitettävä ja tehtävä maalaisjärjellä arjen pieniä aikuisten tekoja.                    ( Ja  Hs  13.9 kirjoitukseen kommentoiden, se ei ole näennäistä yhteisöllisyyttä.  Ei yksilöityä vastuuta  vanhempina vaan myös valmentajina, kerhon vetäjinä, soitonopettajina, naapurin täteinä/setinä…). Kaikki voivat antaa lapsille ja nuorille riittävästi hyviä kohtaamisia ja kysyä aidosti ” Mitä sulle kuuluu”?

Puuttumiseen ja ennustettavissa oleviin ongelmiin on yhteiskunnan vastattava matalan kynnyksen peruspalveluilla. Tuettava vanhemmuutta neuvolaverkoston kautta, annettava kouluille riittävät resurssit jotta aikaa riittää oppilaiden kohtaamiseen, panostettava oppilashuoltoon ja kun nyt puhutaan ehkäisevästä toiminnasta  niin oppilaanohjaukseen ja KOULUTERVEYDENHOITOON on palkattava  riittävästi henkilökuntaa. Nyt hoituvat vain pakolliset määräaikaistarkastukset.
Me hiukka vanhempi sukupolvi varmaan muistamme kuinka terppari  laastaroidessaan tuskin näkyvän haavan sormessa tyrehdytti samalla isomman vuodon sydämessä.

Kannattaisiko tänä päivänä tehdä tilaus yhteiskunnalle palauttaa kodinhoitajat (kotiapu) jakamaan perheiden  arjen vastuuta ohjaten ja tukien.
Ainakin VAMOKSEN nuorten parissa tekemä työ on osoittautunut tehokkaaksi. Se tarjoaa palvelujärjestelmän ulkopuolella oleville nuorille pitkäkestoista tukea ja konkreettista ohjausta kulkemalla rinnalla niin pitkään kunnes on varmaa että nuori selviytyy itsenäisesti.

Ja lopuksi
Surullisena kuuntelin kun Maarit Tastula alusti paneelia kertomalle pienestä 9 –vuotiaasta pojasta jolla oli jo lyhyen elämän aikana tehty yli 60 erilaista tukitoimea ja lausuntoa. Miten siinä nyt niin kävi?
Onko ongelmat on pilkottu asiakkuuksiin , jossa pirstaleinen koneisto hoitaa kukin oman leiviskänsä ja ojentaa sen sitten seuraavalle.  Ja entä jos virastossa nuori asiakas kokee olevansa yhtä kuin vuoronumero.
Olisiko siinä sitten  yksi syy miksi apu ja tarve eivät kohtaa?

Koulun ja lähiympäristön huomattavasta  merkityksestä toisella kertaa. ..

                                                                                           - Saa äänestää.

 Ps. Olisi mukava jutella asiasta lisää. Katso missä liikun ja tule tapaamaan!

"Haista home" -sisäilmaongelmia?

Terveisiä opetusvirastosta.
Olin eilen vanhemman roolissa palaverissa jossa keskusteltiin koulujemme sisäilmaongelmista. Koska suuri osa julkisen sektorin kiinteistöistä on päiväkoteja ja oppilaitoksia, urakka on Helsingille mittava. ( Kouluista osa myös vanhoja arvokiinteistöjä.)


Virastolla tuntui olevan sinänsä homma hanskassa. Tarpeet ovat hyvin tiedossa ja selkeä suunnitelma korjausten eteen päin viemiseksi on olemassa. Ongelmat eivät kuitenkaan korjaannu hetkessä. Nyt on päättäjien käärittävä hihat, pistettävä palaset paikoilleen, ja liputettava korjausjuna kulkemaan kohti päämäärää. Taloustilanteesta huolimatta peruskorjauksia ei voi lykätä ja asiaan on varattava resursseja.
Samalla on huolehdittava korjausten ( ja uudisrakennusten ) asiantuntevasta ja tehokkaasta valvonnasta.
Kyse on myös luottamuksesta, jossa olennaista on riittävä ja ajantasainen tiedottaminen.
.

Emme ole suossa yksin. Asia on tänä syksynä varmasti esillä eri puolilla Suomea. Koska asia on valtakunnan laajuinen, myös OAJ on ottanut vahvasti kantaa ongelmaan. Se on vaatinut hallitusta asettamaan tilanteen korjaamiseksi kymmenvuotisen elvytyspaketin.

Niin ja enää ei  puhuta "homekouluista".
Vaikka oppilaitosten sisäilmassa on paljon ongelmia, kaikki eivät ole, onneksi, homeista johtuvaa vaan monen tekijän summa. Kun tutkitaan sisäilmaan laatua, siihen kuuluvat mm. ilmanvaihdon toimivuus, pölyt, ilmaan liukenevat aineet, jopa yleinen siisteys ja oikea lämpötila.

Huomenna keskiviikkona 12.9. Helvary (Helsingin vanhempainyhdistykset)
järjestetää Eduskunnan Kansalaisinfossa, Pikkuparlamentti, klo 17.00-18.45 
keskustelutilaisuuden Helsingin koulujen sisäilmaongelmista.

Millä perusteella kouluja korjataan? Riittävätkö rahat? Miten korjattavat koulut priorisoidaan? Onko nyt tehty kaikki se, mikä voidaan?

Itse en harmi, harmi, pääse paikalle. (Olen luokkaretkellä valvojana- tärkeä homma sekin.)
Ole sinä paikalla!
Alla kutsu ja linkki                                               www.HELVARY.blogspot.com
                                                                


-Saa äänestää.
Tästä se alkaa

Niinpä, tästä se alkaa, uusi ura nettimaailmassa ja toivottavasti myös kaupungin päätöksenteossa.
Kumpikohan on vaikeampaa. Veikkaan vahvasti tätä bittipuolta, sillä sen on perheemme pojat  tähän asti hoidelleet minunkin puolestani. Kieltoihin saakka.
Asiaa yhtään kaunistelematta ei päätöksentekokaan tulevana  4- vuotiskautena ole helppoa kuin heinänteko. Kaikilta eri hallintokunnilta löytyvät omat haasteensa ja taloudellinen tilanne ei asiaa paranna. Vaikeita, kauaskantoisia päätöksiä sekä suurta vastuuta on tarjolla 28.10. -Saa äänestää.
Vaikka kyseessä onkin monimutkainen palapeli, palaset paikoilleen
yksi kerrallaan. Kaupunki on osiensa summa. Siksi sitä pitää kehittää kokonaisuutena, vaikka juuri se tuokin suurimmat haasteet luoda meille
hyvä Helsinki – paikka asua, opiskella, työskennellä ja harrastaa. 

Päätöksenteko ei saa etääntyä liian kauas.
Helsinki on ihmiset. Tehdään kaupunkia ihmisille.
Seuraa sivustoa.
-Saa äänestää-